نگاه كردن به فيلم و عكس نامحرم چه حكمى دارد؟

تماشا كردن فيلم‏هاى محرك جايز نيست و نگاه كردن به عكس زنان نامحرم
در صورتى كه شناخته شده باشند و يا موجب تهييج شهوت شود اشكال دارد و فرقى بين فيلم زنده و غير زنده در اين جهت نيست

نظر كردن خانمها به فيلمهاي ورزشي

نظر كردن خانمها به فيلمهاي ورزشي كه از سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش ميشود بويژه در ورزش كشتي و شنا كه اكثر بدن مردان نمايان است چگونه است؟

حضرت آيت ا خامنه اي:نظر به فيلم وعكس اگر بدون ريبه و فساد باشد
مانع ندارد.

حضرت آيت ا... بهجت:اگر مفسده دارد يا مستلزم ريبه است بايد اجتناب شود .

حضرت آيت ا... صافي گلپايگاني:جايز نيست.

حضرت آيت ا...فاضل لنكراني:بهتر ان است كه در صورت نداشتن قصد ريبه و شهوت نيز اجتناب نمايند.

حضرت ايت ا... مكارم شيرازي:چنانچه موجب فساد وانحراف باشد جايز نيست.

طبق فتـوا   

آيت‏الله خامنه‏اى نگه‏دارى عكس نامحرم براى زنان چه حكمى دارد؟ عكس نامحرم براى خانم‏ها اشكال ندارد مگر اين كه مفسده‏اى داشته باشد و باعث تحريك شهوت و آلوده شدن به گناه باشد.[1] 

آيا ميكس فيلم‏هاى نامحرم، جايز است؟

فيلم عروسى از زنان و عروس كه بدون حجاب و با آرايش بوده‏اند گرفته شده
نگاه كردن به آن براى نامحرم در صورتى كه آن زن‏ها را بشناسد قطعا حرام است و اگر آنها را نشناسد در صورتى كه موجب تهييج شهوت باشد حرام است و همچنين اگر همراه آن موسيقى طرب‏انگيز و آواز غنايى باشد گوش دادن به آن صدا و موسيقى نيز حرام است،
[2]

ظهور عكس توسط نامحرم، چه حكمى دارد؟

فيلم عروسى از زنان و عروس كه بدون حجاب و با آرايش بوده‏اند گرفته شده
نگاه كردن به آن براى نامحرم در صورتى كه آن زن‏ها را بشناسد قطعا حرام است و اگر آنها را نشناسد در صورتى كه موجب تهييج شهوت باشد حرام است و همچنين اگر همراه آن موسيقى طرب‏انگيز و آواز غنايى باشد گوش دادن به آن صدا و موسيقى نيز حرام است،
[3]

ظهور عكس توسط نامحرم، چه حكمى دارد؟

ظاهر كردن (عكس) در صورتى كه صاحب عكس ناشناخته باشد و احتمال مفسده
در كار نباشد مانعى ندارد،
[4]

ديدن تصوير بدن مردان نامحرم از تلويزيون چه حكمى دارد؟

ديدن تصوير بدن مردان در مثل كشتى و فوتبال اگر با انگيزه‏هاى شهوانى نباشد
 و مفاسد ديگرى در بر نداشته باشد و پخش مستقيم نباشد اشكالى ندارد

آيا نشان دادن عكس دختر نامحرم به افراد درجه اول خانواده كه قصد امرخير دارند جايز است؟

نشان دادن عكس نامحرم در صورتى كه بدون حجاب باشد و بيننده فرد مورد نظر
را بشناسد جايز نيست و در اين صورت نگاه افراد نامحرم به آن حرام است

ديدن عكس كودكى بانوانىكه  نامحرمند و آنها را مى‏شناسيم مجاز است؟

بدون قصد تلذذ و ترتب مفسده مانعى ندارد

 [1] - استفتا از دفتر رهبرى

[2] - استفتا از دفتر آيت الله فاضل

[3] - استفتا از دفتر آيت الله فاضل

[4] - جامع‏المسائل آيت الله فاضل س 1732